Reklamačný poriadok

Úvod O penazenky.skReklamačný poriadok

Záručné podmienky a záručná doba

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu.Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať a spísať s doručovateľom protokol o chybách.

Reklamačný poriadok

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu spoločnosti:

 

NUTRIFIT s.r.o.
Trenčianska 39
82109 Bratislava


Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:


- reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,

- doklad o kúpe - faktúru,

- popis závady 

- kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, email, číslo účtu

Reklamačný formulár


 

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Zákazník má nárok na vrátenie peňazí až pri 3 krát sa opakujúcej rovnakej chybe.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie peňazí až po 3 krát sa opakujúcej rovnakej chybe.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Po uznaní reklamácie a vzniku nároku na vrátenie peňazí kupujúcemu poštovou poukážkou, bude zo zasielanej sumy odpočítaná čiastka:

- pri sume do 30 € - poplatok 0,70 € - poplatok na pošte za zaslanie peňazí poštovou poukážkou

- pri sume nad 30 € - poplatok 1 € - poplatok na pošte za zaslanie peňazí poštovou poukážkou

Zákaznícky servis

Platba kartou

Copyright 2015 - 2024 © Peňaženky.sk
Peňaženky.sk nájdete na GLAMI.sk